ANGELUS Bio-C Repair

3.600,00RSD

SKU: 2900212954

Opis

BIO-C REPAIR
Reparativni biokeramički cement koji je već četvrta generacija reparativnih cementa od
Angelusa, nakon MTA repair-a, nastao je Bio-C Repair, prvi reparativni cement već
pripremljen u špricu, spreman za aplikovanje. Za razliku od svojih prethodnika, ali i od
ostalih reparativnih cementa na tržištu, karakteriše ga maksimalna iskoristivost sadržine
pakovanja. Svi cementi ovog tipa na tržištu su u formi praha i tečnosti (destilovana voda), pa
nakon mešanja ove dve komponente, u većini slučajeva nakon završene intervencije, baca se
višak materijala. Bio-C Repair špricevi pored već pripremljenog cementa, poseduju i 4×5
kanilica za aplikaciju cementa, čime se lako adaptira na željeno mesto i nema bacanja viška,
kao što je slučaj kod ostalih.
Cement se može koristiti:
Retrogradno punjnjenje kod apikotomoja,
Zatvaranje Via Falsa- perforacija kanala korena zuba

Direktno prekrivanje pulpe
Punjenje kanala zuba kod dece sa nezavršenim rastom korena
Intrakanalna resorpcija

OPIS
Više nego biokompatibilan, bioaktivan!

PREPORUKA
Za lečenje perforacije korena ili furke preko kanala; hirurški tretman perforacije korena ili furkacije; lečenje unutrašnje resorpcije putem kanala; lečenje spoljašnje ili komunicirajuće unutrašnje resorpcije hirurški; retrofiliranje u paraendodontskoj hirurgiji; direktno i indirektno zatvaranje pulpe; apicifikacija; apicigeneza; pulpotomija i regeneracija pulpe.

KARAKTERISTIKE
Spremno za upotrebu: nije potrebno rukovanje
Bioaktivnost/oslobađanje jona Ca2+
Baktericidno dejstvo (pH = ~12)
Proširenje podešavanja: 0,092 ± 0,05
Hemijska adhezija na dentin
Radioprovidnost: Preko 7 mm aluminijumske skale
Ne mrlje zubnu strukturu
Hidrofilna
Netoksičan
Sastav bez smole
Prosečna veličina čestica (~2 mikrona)
PREDNOSTI
Idealna konzistencija za upotrebu; lako uklanjanje materijala pomoću šprica sa navojem; profesionalna ušteda vremena
Promoviše biomineralizaciju obezbeđujući brzu regeneraciju tkiva
Promoviše dekontaminaciju lokacije
Sprečiti infiltraciju bakterija
formiranje zone mineralne infiltracije koja promoviše biološki pečat
Odlična radiografska vizualizacija
Ima cirkonijum oksid kao radiodidu, koji ne mrlje zubnu strukturu
Apsorbuje vlagu iz medijuma, pokrećući proces vezivanja
Ne sadrži teške metale
Omogućava upotrebu u vlažnim medijima bez gubitka svojstava, posebno u ordinacijama gde je otežana kontrola vlažnosti operativnog mesta
Veća reaktivnost, ubrzanje procesa zarastanja