ANGELUS Bio-C Sealer

3.600,00RSD

Vidi korpu

Opis

BIO-C SEALER
Biokeramička pasta za definitivno punjenje kanala korena zuba. Pakovanje 4 šprica po
0,5g – ukupno 2g i 20 aplikatora. Svaki špric je pakovan u posebnim kesicama u kojima
se i čuva nakon upotrebe. Uloga kesica je da održe optimalne uslove za stabilnost paste
nakon otvaranja i sprečavanje prodora svetlosti do paste čime bi se narušile njene
fizičko-hemijske karakteristike. Namena je ista kao i za MTA Fillapex, ali bogatija je
keramičkim puniocima u odnosu na Fillapex, čak 60% više keramičkog punjenja. Zato je
i prilikom punjenja kanala obavezna kombinacija sa gutaperkom.

OPIS
Biokeramički cement za punjenje spreman za upotrebu.

PREPORUKA
Punjenje korenskih kanala.

KARAKTERISTIKE

Spremni za upotrebu
Bez smole
Alkalna
Bioaktivnost sa oslobađanjem jona kalcijuma
High Radiopaciti
Radiopacifier sa cirkonijumom
Odgovarajuća tečnost
Injekciono
Interakcija sa dentinom

PREDNOSTI

Dozira mešanje
Potpuno biološki i lako se čisti
Antibakterijsko delovanje
Ubrzana popravka
Odlična radiografska vizualizacija
Ne mrlje
Odličan protok
Jednostavan za korišćenje
Sprečava infiltraciju bakterija

Pakovanje: 0.5g