ANGELUS Exacto fiberglas kocici

6.240,00RSD14.400,00RSD

SKU: 3413635366
Očisti

Opis

Fiberglas konični kočići veličina 0,5; 1; 2; 3. Sadrži 5 kočića iste koničnosti sa 1
odgovarajućim svrdlom. Dostupna pakovanja veličine 0,5; 1 i 2, ili set veličina 1,2,3 sa
odgovarajućim svrdlima.

PREPORUKA
Podrška restauracijama i protetskim krunicama.

KARAKTERISTIKE
Veća radiopacitnost
Standardizovani borovi sa neaktivnim vrhom
Visoka koncentracija vlakana
Specijalna staklena vlakna
Dvostruki konus
Modul elastičnosti sličan modulu dentina
Silikonski stop
Direktna upotreba (montažno)
Uzdužna vlakna
Raznovrsnost veličina
PREDNOSTI
Omogućava radiografsku vizualizaciju
Precizna kalibracija stubova prema borovima prisutnim u kompletu. Veoma tanak sloj cementa
Bolja mehanička svojstva
Odličan prenos svetlosti
Odgovara obliku kanala korena
Manji rizik od preloma korena
Identifikuje veličinu stuba i označava mesto za sečenje
Štedi kliničko vreme i smanjuje troškove laboratorije
Lako uklanjanje
Indikovan za većinu kliničkih slučajeva

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

Dopuna 0,5, Dopuna 1, Dopuna 2, Dopuna 3, Probni set 1, Set