ANGELUS Silan

1.920,00RSD

SKU: 571757587

Opis

Prethodno aktivirano (spremno za upotrebu).

OPIS
Promotor adhezije za porcelan (keramiku) i staklena vlakna.

PREPORUKA
Tretman unutrašnjih površina porcelanskih restauracija i stubova od staklenih vlakana pre cementiranja smolnim cementima. Obrada porcelanskih površina pre popravke kompozitnom smolom. Obrada porcelanskih površina pre lepljenja porcelana.

KARAKTERISTIKE
Pre aktiviranja
Rastvarač na bazi etanola
Bolja adhezija
PREDNOSTI
Jednostavan za upotrebu
Manje isparavanja
Poboljšava vezivanje smolastih materijala (smole i cementa) za porcelan (keramiku) i staklena vlakna

 

ZAŠTO SILAN NE MOŽE DA SE KORISTI NA pinovima od karbonskih vlakana?
Silan deluje samo na površinama koje imaju silicijum dioksid (kao što su fiberglas i keramika). Ugljena vlakna nemaju silicijum dioksid u svom sastavu, tako da ne zahtevaju nanošenje Silana.

KOJA JE PREDNOST ŠTO SE SILAN NALAZI U RASTVORU ETANOLA?
Silan koji koristi etanol kao rastvarač ima manje isparavanja od onih koji koriste aceton.

KAKAV JE DOBITAK U ADHEZIJI KADA SE KORISTI SILAN?
Postoji povećanje adhezije za 30% kada se koristi Silane.

DA LI SILANE TREBA AKTIVIRATI SVETLOSTI?
Silan je jedinjenje koje ne zahteva svetlost da bi delovalo.

DA LI SE SILAN NANOSI NA ZUB?
Ne, Silane radi samo na materijalima sa silicijumom u svom sastavu.