Antisepsol 1%

160,00RSD

1ooo ml

 

SKU: 1561418629

Opis

Sredstvo za dezinfekciju površina i podova (BAKTERICID, FUNGICID)

 • SASTAV:
  100g RASTVORA SADRžI: 1,00 g benzalkonijum hlorida

  OSOBINE:

  ANTISEPSOL 1 je napravljen na bazi katjonskog dezificijensa benzalkonijum hlorida, te se ne slaže sa anjonskim deterdžentima. Bistra tečnost, roza boje. Rastvor je spreman za upotrebu. Poseduje izrazito prijatan miris.NAMENA:
  Proizvod je namenjen za dezinfekciju površina i podova u zdravstvu, veterini, ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Posebno je preporučljiva upotreba u školskim i predškolskim ustanovama kao i na svim javnim mestima.ANTIMIKROBNO DELOVANJE:
  ANTISEPSOL 1 deluje na vegetativne oblike Gram pozitivnih i Gram negativnih bakterija i gljivica. Dokazano je da benzalkonijum hlorid deluje i na lipofilne viruse i alge. Baktericidni i fungicidni efekat nastupa nakon 2 minuta delovanja na Pseudomonas aeruginisa, Stapylococcus aureus, Alcaligenes xyloidans, Candida albicans. ANTISEPSOL 1 je ispitan u INSTITUTU ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA NOVI SAD.

  UPOTREBA:
  ANTISEPSOL 1 je gotov proizvod, koji se upotrebljava raspršivanjem, prebrisavanjem, potapanjem i pranjem. Ukoliko se tretirane površine ne ispiraju vodom, na njima se stvara zaštitni film, te sredstvo pokazuje rezidualno dejstvo. Površine koje dolaze u kontakt sa hranom posle tretiranja isprati higijenski ispravnom vodom. Za Dezinfekciju ruku upotrebiti 10% rastvor (100 ml Antisepsola 1 dopuniti vodom do 1 litre). Ruke se operu sapunom, isperu vodom a zatim urone u pripremljen rastvor i puste da se osuše.

  PAKOVANJE:
  PE boca od 750 ml sa rasprskivačem. PE boca od 1000 ml. Kanistarod 5 i 10 lit.
  Ambalaža koja se koristi za pakovanje proizvoda izradena
  je od PE koji se u potpunosti može reciklirati.
  Pre upotrebe preparata prodtati sigurnosne mere zaštite
  (MSDS)