Opis

Uređaj za sedaciju nitro-oksidom je njemački dobitnik nagrade za inovaciju 2019. 

Bezvremenska elegancija u kombinaciji sa vrhunskom tehnologijom pruža:

  • Funkciju dodira
  • Automatska dokumentacija za pacijenta
  • Automatsko odbijanje
  • Maksimalni ukupni protok 18 l/min
  • Dugme za ispiranje O2
  • Samotestiranje
  • Plinska barijera

Kako deluje azot-suboksid?

Azot-suboksid pretvara vaš strah od stomatologa u duboki stadijum relaksacije.

Azotni oksid koji se udiše daje unutrašnji opuštajući osećaj i smanjuje osetljivost na bol. Ova sigurna i vrlo efikasna “metoda umirivanja pacijenta” već je pomogla milionima ljudi da prevaziđu strah od lečenja i predstavlja deo uobičajene svakodnevne prakse u mnogim zemljama.

Pacijenti lečeni azot-suboksidom prijavljuju topao i ugodan osećaj, baš kao u svetu snova. Za strah dece i odraslih, azot-suboksid je ključ ugodnog i opuštenog tretmana.

Vaš stomatolog će pomešati azot-suboksid sa kiseonikom do nivoa koji zadovoljava vaše lične potrebe. To će, kroz nosnu masku, stvoriti opuštajući učinak čak i pri nekoliko udisaja.

Da li je azot-suboksid siguran?

Milioni tretmana širom sveta, bez komplikacija, potvrđuju sigurnost azot-suboksida kao bezbednu metodu prilikom lečenja. 

 

Azot-suboksid ili N2O, koristi se uspešno u stomatologiji više od 160 godina. N2O je najsigurniji, najistraženiji i najstariji sedativ. Siguran je, netoksičan i napušta vaš telesni sistem odmah nakon tretmana.

U poređenju sa opštom anestezijom, pacijent je potpuno svestan i kooperativan.

  • Vi kao pacijent možete odlučiti koliko će biti intezitet sedacije.
  • Apsolutno bez gubitka kontrole.

Da li je azot-suboksid siguran za moje dete?

Kako bi mogli uspešno izvesti lečenje, neka deca se moraju umiriti. Azot-suboksid je najsigurniji i najefikasniji oblik sedacije koji msanjuje strah vašeg detata i stvara pozitivno iskustvo.

 

+ LAKO KONTROLISANJE DUBINE SEDACIJE

Mešavina azot-suboksid-kiseonika se određuje individualno dok se ne postigne sigurnost i udobnost tokom tretmana.

+ SPOSOBNOST VOŽNJE U KRATKOM VREMENSKOM PERIODU POSLE SESIJE

Azotni oksid je jedini oblik sedacije koji ima minimalne nuspojave. U roku od 15 minuta nakon sesije, gas napušta vaš telesni sistem i moći ćete da vozite.

+ DELUJE VEOMA BRZO

Z akratko vreme vaš strah se pretvara u duboko i intezivno ohrabrujuće stanje.