Opis

Pasta na bazi kalcijum hidroksida sa jodoformom u špricu