DENTSPLY Dycal Ivory

4.050,00RSD

SKU: 2911063314

Opis

Radioopakna kalcijum hidroksilna pasta. Dycal® je čvrsti, samovezujući radiopakni kalcijum hidroksid.Ne spečava polimerizaciju akrilata ili kompozitnih restauracija . Dycal® se pakujeu tube i doze pod pritiskom, ali bez primese freona.

Sastav: Bazična pasta i Katalizatorska pasta:

  • 1,3 butilenglikoldisakrilat Kalcijum-hidroksid
  • cink-oksid N-etil-o/p-tulolsulfonamid
  • kalcijum-fosfat Cink-oksid
  • kalcijum-volframat Cink-stereat
  • oksidi gvožđa i pigmenti Oksid gvožđa-pigmenti (samo u boji dentina)

Indikacije:

  • direktno ili indirektno prekrivanje pulpe
  • kao zaštitni sloj ispod stomatoloških punjenja, cementa i materijala za podlaganje

Kontraindikacije: U slučaju preosetljivosti prema sulfoamidima ili drugim sastojcima proizvoda treba prestati sa korišćenjem preparata!