DENTSPLY Thermafil Anterior Kit a20

11.856,00RSD

1 komplet

SKU: 225136894

Opis

  • Trodimenzionalna kanalna obturacija.
  • Izuzetno apikalno i lateralno kanalno punjenje (topla gutaperka zatvara apeks).
  • Omogućena laka obturacija