DENTSPLY Thermafil Posterior Kit

11.856,00RSD

1 kom

SKU: 447474061

Opis

  • Trodimenzionalna kanalna obturacija.
  • Izuzetno apikalno i lateralno kanalno punjenje (topla gutaperka zatvara apeks).
  • Omogućena laka obturacija