DIADENT DiaPaste

2.440,00RSD

SKU: 1155041457

Opis

Kalcijum Hidroksid Pasta sa Barijum Sulfatom Diapaste je materijal za ispune kanala korena za prekrivanje pulpe i punjenje inficiranog kanala korena zuba. Takođe je dobar za nanošenje kao medikament. Diapaste je veoma stabilna, bez očvršćavanja i separacije, ima visoku propustljivost kroz određeni špric. Takođe, Diapaste ima odličan pristup apeksu i biokompatobilnost sa periapikalnim tkivom.

SASTAV

 • Kalcijum Hidroksid
 • Barijum sulfat
 • Propilen antifriz
 • Zadebljanje agenta
 • Voda

INDIKACIJE

 • Tretman inficiranog kanala korena zuba
 • Privremeni ispun kanala korena
 • Ispun za kanale korena kod mlečnih zuba i zuba u razvoju
 • Tretman posle ekstrahovane pulpe
 • Ispun pri pulpotomiji
 • Privremeno zatvaranje i prekrivanje pulpe

PREPORUCENA PROCEDURA

 1. Posle preparacije kanala korena ,očistiti i posušiti kanal nežno.
 2. Aplikujte vrh šprica u kanal korena.
 3. Nanesite pastu laganim pritiskom na klip šprica. Indikator na spricu je primetan.
 4. Izvucite špric lagano kada pasta ispuni kanal u potpunosti.
 5. Uklonite višak paste sa površine.
 6. Uklonite vrh šprica za jednokratnu upotrebu, zatvorite kapicu lagano i čuvajte na hladnom mestu.

UPOZORENJE

 • Diapaste koriste stomatolozi iskljucivo za dentalnu upotrebu i pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo za upotrebu Diapaste.
 • Ne koristiti Diapaste kod pacijenta koji ima upalu ili alergiju.
 • Ne istiskajte pastu jako, pacijent možda ima akutne bolove.
 • Pri slučajnom kontaktu sa očima, odmah isprati sa mnogo vode i obratiti se lekaru.
 • Izbegavajte direktno izlaganje suncu.
 • Čuvajte na hladnom mestu (Temperatura 10C~25C)
 • Držite čvrsto zatvoren špric kada ne koristite Diapaste duže vreme.
 • Ne koristite kao unutrašnji lek.
 • Ne koristite posle roka upotrebe.