GC Kalore

7.104,00RSD22.440,00RSD

4g

SKU: 1249728441
Očisti

Opis

Kalore se odlikuje posebnom tehnologijom niskog naprezanja pri kontrahovanju. Na mikroskopskom nivou to znači da se tokom i nakon polimerizacije održava adhezija između punjenja i kompozitne matrice. Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE

  • 1. Direktni ispuni za kavitete klase I, II, III, IV, V.
  • 2. Direktni ispuni za klinaste erozije i kavitete površine korena.
  • 3. Direktni ispuni za estetske fasete i zatvaranje dijasteme.

KONTRAINDIKACIJE

  • 1. Prekrivanje pulpe.
  • 2. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati preosetljivost kod nekih osoba. U slučaju takvih reakcija treba prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

  • 1. Izbor boje Zub očistiti profilaktičkom pastom i vodom. Boju treba odabrati pre izolovanja zuba. Odaberite odgovarajuće boje GC KALORE prema ključu boja ili prema ključu boja za višebojnu tehniku.
  • 2. Preparacija kaviteta Kavitet preparirati standardnim tehnikama. Osušiti blagim mlazom vazduha Pažnja: Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.
  • 3. Spajanje Za spajanje GC KALORE materijala za gleđ i/ili dentin koristiti svetlosnopolimerizujući sistem za spajanje kao npr. GC Fuji BOND LC, GC UniFil® Bond ili GC G-BOND™ (slika 1). Slediti uputstvo proizvođača.
  • 4. Postavljanje materijala GC KALORE 1) Doziranje iz Unitip uložaka Postavite GC KALORE Unitip u odgovarajući aplikator. (Preporučuje se Centrix Applier.) Pridržavati se odgovarajućih proizvođačevih uputstava za upotrebu. Odstraniti poklopac i materijal istisnuti direktno u preparirani kavitet. Koristiti stalan pritisak (slika 2). 2) Doziranje iz šprica Odstraniti poklopac šprica i materijal istisnuti na podlogu za mešanje. Materijal postaviti u kavitet odgovarajućim instrumentom. Posle doziranja okrenuti klip šprica u obrnutom smeru od kazaljke na satu pola do celog obrtaja kako bi se oslobodio preostali pritisak u špricu I sprečio dalji izlaz materijala iz šprica. Vratiti poklopac odmah posle upotrebe.

Pažnja:

1. Estetski zahtevni ispuni mogu se načelno izraditi jednim slojem materijala standardnih boja. Za detalje pogledati klinička uputstva.

2. Posle čuvanja na hladnom mestu može biti teško istisnuti materijal. Zato ga pre upotrebe treba ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi.

3. Nakon aplikacije minimalizovati izlaganje ambijentalnom svetlu. Ambijentalno svetlo može skratiti radno vreme.  Kliničko uputstvo. U slučaju malih kaviteta Restauriranje uportrebom tehnike jedne boje. U većini slučajeva dovoljna je upotreba jedne univerzalne boje. U slučaju višeg stepena translucencije odaberite jednu od translucentnih boja. b. U slučaju velikih i/ili dubokih kaviteta U većini slučajeva višebojna tehnika daće najbolji estetski rezultat. Za blokiranje prosijavanja usne duplje ili maskiranje diskolorisanog dentina odaberite opaknu boju i nastavite sa univerzalnom bojom. Za optimalni estetski izgled upotrebite translucentnu boju za finalni sloj. U slučaju dubokih kaviteta na bočnim zubima, upotrebite tečni kompozit npr. GC GRADIA DIRECT Flo / LoFlo ili glasjonomer cement npr. GC Fuji LINING LC (Paste Pak) ili GC Fuji IX GP na dnu kaviteta umesto opakne boje. Vidite primere kliničkih aplikacija i / ili tablica za izbor boja. Primeri kliničkih primena (Kliničke uputstvo) Tablica kombinacije boja za višestruke slojeve kod velikih kaviteta prednjih zuba 5. Oblikovanje pre svetlosne polimerizacije Oblikovati standardnim tehnikama. 6. Svetlosna polimerizacija GC KALORE polimerizovati uređajem za svetlosnu polimerizaciju (slika 3). Pogledajte tablicu ispod za vreme osvetljavanja i dubinu stvrdnjavanja. Vreme osvetljavanja i dubina stvrdnjavanja 7. Završna obrada i poliranje Za završnu obradu i poliranje koristiti dijamantne borere te borere i diskove za poliranje. Za postizanje visokog sjaja mogu se koristiti paste za poliranje. BOJE 26 boja 15 Univerzalnih boja (kod boje na unitip kapici / boja patrone: zelena) XBW (Extra Bleaching White – extra izbledela bela), BW (Bleaching White – izbledela bela), A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2, CV (B5: Cervical – cervikalna), CVD (B7: Cervical Dark – cervikalna tamna) 5 Opaknih boja (kod boje na unitip kapici / boja patrone: ljubičasta) AO2, AO3, AO4, OBW (Opaque Bleaching White – opakna izbledela bela), OXBW (Opaque Extra Bleaching White – opakna extra izbledjela bela) 6 Translucentnih boja (kod boje na unitip kapici / boja patrone: plava) WT (White Translucent – bela translucentna), DT (Dark Translucent – tamna translucentna), CT (Clear Translucent – prozirna translucentna), NT (Natural Translucent – prirodna translucentna), GT (Gray Translucent – siva translucentna), CVT (Cervical Translucent – cervikalna translucentna) Pažnja: A, B, C, D boje se baziraju na Vita® * bojama. * Vita® je zaštićen znak fabrike Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemačka. ČUVANJE Čuvati na hladnom i tamnom mestu (4-25°C) daleko od visokih temperatura i direktne sunčeve svetlosti. (Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje) PAKOVANJE I. Unitip ulošci 1. PUNJENJE a. Pakovanje od 20 uložaka (dostupnih u 11 boja) (0,16 mL po ulošku) A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2 b. Pakovanje od 10 uložaka (dostupnih u 15 boja) (0,16 mL po ulošku) XBW, BW, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, OBW, OXBW, WT, DT, CT, NT, GT, CVT Pažnja: Težina po ulošku: 0,3 g 2. Dodatna opcija a. Vodič za boje b. Podloga za mešanje (br. 14B) II. Špricevi 1. PUNJENJE – 1 špric (u dostupna u 26 boja) (2,0 mL po špricu) Pažnja: Težina po špricu: 4,0 g 2. Dodatna opcija a. Vodič za boje b. Podloga za mešanje (br. 14B) UPOZORENJE 1. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom odmah odstraniti sunđerom ili vatom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira sa tkivima može se koristiti koferdam i/ili GC Coccoa butter za izolaciju radnog područja od kože ili oralnog tkiva. 2. U slučaju dodira sa očima odmah isprati vodom i potražiti pomoć lekara. 3. Izbegavati gutanje materijala. 4. Nositi plastične ili gumene rukavice tokom upotrebe kako bi se izbegao direktan kontakt sa materijalom, jer u protivnom može doći do senzibilizacije. 5. Iz razloga zaštite od infekcija Unitip ulošci su samo za jednokratnu upotrebu. 6. Tokom svetlosne polimerizacije nositi zaštitne naočare. 7. Tokom poliranja koristiti uređaj za usisavanje prašine i nositi masku za zaštitu od prašine kako bi se izbeglo udisanje prašine. 8. Ne mešati sa drugim materijalima. 9. Izbegavati prljanje odeće materijalom. 10. U slučaju dodira materijala sa neplaniranim mestima na zubu ili protetskim nadoknadama, treba ga odstraniti instrumentom, sunđerom ili komadićem vate pre polimerizacije svetlom. 11. Ne koristiti GC KALORE zajedno sa materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može onemogućiti polimerizaciju materijala GC KALORE.

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

A1, A2, A3, B2, B3, Set