HARVARD NH Cinkfosfatni normalno vezujući cement

1.640,00RSD4.580,00RSD

SKU: N/A
Očisti
Vidi korpu

Opis

Cinkfosfatni normalvezujući cement za cementiranje krunica, mostova, inley-a, bezmetalnih krunica i mostova, cementirane na implantima, kao podloga za ispune ( amalgamske, kompozitne, kompomerne,… ) i kao produženi privremeni ispun. Boja smese je zućkasto bela. Pakovanje sadži 100 grama praha.

Sastav:

 • 1g praha sadrži: Cinkoksid 860mg, Magnezijumoksid 86mg
 • 1ml tečnosti sadrži: o-Fosforna kiselina 540mg

Indikacije:

 • za cementiranje krunica i mostova
 • u ortodonciji
 • za podloge
 • za privremene ispune.

Doziranje:

 • Konzistencija za cementiranje l,5g praha : l,0g tečnosti. Konzistencija za podloge 2,lg praha i l,0g tečnosti. Doziranje i klima za testiranje su u skladu sa EN 29917:1994. Pomešati l,0g tečnosti sa l,5g (za cementiranje) tj. 2,lg praha (za podloge) na temperaturi 23 stepeni C+/-1 stepen C i relativne vlažnosti 50+/-5%. Preporučuje se mešanje na čistoj, suvoj staklenoj pločici za mešanje na temperaturi 18-20 stepeni C sa špatulom koja ne može prebojiti cement.

Mešanje:

 • Da bi prilikom mešanja ostvarili homogenu konzistenciju doziranu količinu praha podeliti u porcije, i mešanje započeti sa najmanjom porcijom koju brzo zamešamo u doziranu količinu tečnosti, pa tako nastavili sa dodavanjem praha u porcijama. Konzistencija koja nam je potrebna za ispune postignuta je kada nakon podizanja špatulom vrh zamešane mase napravi malu kukicu i ne sjedinjuje se ponovo sa masom, dok je konzistencija koja nam je potrebna za cementiranje postignuta kada se nakon podizanja špatulom vrh zamešane mase ponovo polako sjedini sa masom. Preostali prah i kontaminiranu tečnost treba baciti. Područja dentina u blizini zubne pulpe treba zaštiti.

Vreme za mešanje

 • iznosi 1 1/2 minut

Vreme za rad

 • sa zamešanim materijalom iznosi oko 3 minuta (na temperaturi 23 stepeni C)

Neto vreme vezivanja

 • iznosi 4-7 1/2 minuta (na temperaturi 37 stepeni C). Navedena vremena odnose se na vreme od završetka mešanja. Zamešani cement se nanosi nasuvu površinu zuba, i cement treba da se stvrdnjava bez kontakta sa vlagom i pljuvačkom.

Posebna upustva:

 • Cement nikada ne aplikovati direktno na dentin u blizini pulpe ili na olvorenu pulpu.
 • Nakon cementiranja ili stavljanja cementne podloge mogu se javiti iritacije pulpe.
 • Tečnost sadrži fosfornu kiselinu i korozivna je. U slučaju kontakta sa očima, odmah oči isprati velikim količinama vode.
 • Bočice odmah nakon upotrebe zatvoriti.

Boje:

 • 1 (bela)
 • 2 (plavkasto-bela)
 • 3 (žućkasio-bela)
 • 4 (svetlo-žuta)
 • 5 (žuta)
 • 8 (siva)
 • 12 (braon)
 • 15 (ružičasta)

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

Prah, Set, Tečnost