KULZER Charisma Classic

2.500,00RSD

SKU: 943714183
Očisti

Opis

Univerzalni,finozrnasti submikronski hibridni kompozit za I-V klasu ispuna frontalnih i bočnih zuba kao i za direktne nadogradnje i estetske korekcije oblika zuba i popunjavanje dijastema.Materijal se lako modeluje i dobro adaptira prema ivicama kaviteta.

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL