I-DENTAL i-Bas

2.420,00RSD

SKU: 1157890758

Opis

i-BAS je brzo samovezujući, radioopakni glasjonomer cement sa odličnom toplotnom ekspanzijom i visokom čvr­stoćom i tvrdoćom. Sadrži i oslobađa jone fluorida. Koristi se kao podloga kompozitnim i amalgamskim ispunima.

Pakovanje: 20g + 10g