I-DENTAL i-Bonding

1.090,00RSD

5ml

SKU: 1789552677

Opis

5-a generacija svetlosno polimerizujućeg jednokomponentnog adheziva na bazi acetona i smole HEMA i BIS-GMA.