I-DENTAL i-FIX Plus

4.240,00RSD

SKU: 3272922635

Opis

Smolom modifikovan glasjonomerni cement za cementiranje svih metala, keramike i kompozitnih krunica, mostova, inleja, onleja; cementiranje metalnih i keramičkih ortodontskih bravica. I-FIX Plus je hemijski vezujući, radioopaktan, smolom modifikovan glasjonomerni cement sa veoma visokom adhezijom za dentin, gleđ i legure. Sadrži i oslobađa jone fluorida. U tankom sloju daje dobru estetiku. Dostupan u jednoj univerzalnoj boji. Za duboke kavitete koristite kalcijum-hidroksid, kao što je I-CAL. Nemojte koristiti sa materijalima koji sadrže eugenol. Odnos mešanja: 1 ravna kašika praha/3 kapi tečnosti. Mešati dok se ne postigne homogena konzistencija. Ukupno vreme mešanja je 30 sekundi. Cement je bledo roze boje. Ukupno radno vreme je 2 minuta, uključujući i mešanje. Višak cementa mora biti uklonjen. Nakon 6 minuta od početka mešanja materijal je spreman da nastavite restauraciju. NAPOMENA: Boja cementa se menja u univerzalnu boju u roku od 8 sati u ustima.