I-DENTAL i-LINER

1.036,00RSD

SKU: 1664333454

Opis

Svetlosno polimerizujući kompomer za upotrebu kao podloga kompozitnim, amalgamskih i porcelanskih ispuna.