I-DENTAL i-LINER

1.036,00RSD

Vidi korpu

Opis

Svetlosno polimerizujući kompomer za upotrebu kao podloga kompozitnim, amalgamskih i porcelanskih ispuna.