I-DENTAL i-Pac

980,00RSD

50 g + 30 g

SKU: 1303441620

Opis

Cink fosfatni cement sa visokom adhezijom za dentin, gleđ i legure. Koristi se za cementiranje krunica, mostova, inleja, onleja, ortodontskih bravica kao i za privremene ispune, za podloge ispod kompozitnih i amalgamskih ispuna.