I-DENTAL i-Seal

1.500,00RSD

3.8g

SKU: 389835867

Opis

Materijal na bazi kompozita za zalivanje fisura i jamica.