IVOCLAR Automatic Temperature Checking Set 2

33.000,00RSD

SKU: 171398818

Opis

ATK 2 set za automatsku kontrolu temperature se koristi za proveru i podešavanje tačne temperature pečenja uređaja sa automatskim kalibracionim programom za ATK 2 sistem (npr. Programat CS, CS2, CS3, P500/10, P700/10, EP3000/10 i EP5000/10). Posebnost ATK 2 je da se automatska kalibracija dvostrukog opsega može izvršiti u jednoj operaciji.

Pakovanje: 5 kom