Opis

Materijal za privremeno punjenje korenskih kanala na bazi kalcijum-hidroksida.