IVOCLAR Fluor Protector Single Dose

14.400,00RSD

20×0.4 g

SKU: 690254447

Opis

Zaštitni lak, sadrži fluoride i služi za desenzibilizaciju dentina i prevenciju karijesa.

DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

http://www.ivoclarvivadent.com/en/productcategories/fluor-protector