Opis

Sistem implantata na nivou tkiva

JD OCTA® je novi sistem implantata na nivou tkiva dizajniran da pojednostavi lečenje. Jednostepeni hirurški zahvat će vam omogućiti da uštedite vreme i povećate efikasnost u svojoj praksi.

ISKORISTITE LAK PRISTUP IMPLANTU RADEĆI NA NIVOU MEKOG TKIVA

– Jednostavno uzimanje  otisaka
– Jednostavno pozicioniranje u
– Jednostepeni hirurški zahvat podržan dizajnom implantata
FLEKSIBILNO i pouzdano sa koničnom vezom PLUS INTERNI OKTAGON

– Unutrašnji osmerougao daje sigurno i fleksibilno (ponovno) pozicioniranje pojedinačnih upornjaka u implantatu
-Konusni spoj daje ujednačenu raspodjelu opterećenja i pouzdane, stabilne zglobove od implantata do nosača koji sprečavaju rotaciju
JD OCTA® SVE-U-JEDNOM PAKOVANJU

Zubni implantat JD OCTA® je upakovan sa poklopcem sa zavrtnjem H 3,00 mm + otisak za zatvaranje nosača otvora / opcijom za GP + protetičkim zavrtnjem

JDOCTA ALL-IN-ONE Packaging

INOVATIVNE POVRŠINE I DOBRO DOKAZANI MATERIJALI

-SLA® površina, pouzdana i naučno dobro dokumentovana površina, sa predvidljivim dugoročnim kliničkim podacima
– Čisti titan razreda 4 za bolju oseointegraciju
OPTIMIZOVANA OČUVANOST KRSTALNE KOSTI

– Okovratnik implantata od 1,8 mm smanjuje rizik od periimplantitisa
– Osteoprovodljivost površine implantata
– Kontrola mikrorazmaka

JEDINSTVEN DIZAJN

– Kapacitet samosečenja u oba smera omogućava postizanje visoke primarne stabilnosti sa malim obrtnim momentom
– Proširenje konusnog unutrašnjeg tela za visoku primarnu stabilnost, posebno u kompromitovanim situacijama sa kostima
– Apikalne oštrice za rezanje za manju osteotomiju