Opis

Još jedan korak napred

Novi JDEvolution Plus+ kombinuje dizajn implantata JDEvolution sa ekskluzivnom unutrašnjom šesterougaonom vezom sa uvodnom kosinom.

Unutrašnja šestougaona veza sa uvodnim kosinom je veza koja se u svetu više proučava i testira sa više od 20 godina kliničkih studija i praksi.

Tokom svih ovih godina pokazalo se da ova povezanost smanjuje stres na krestalnoj kosti i da se odupire olabavljenju vijaka, čime se stvaraju povoljni uslovi za održavanje nivoa kosti.

Veza je takođe univerzalno priznata od strane svih biblioteka glavnih CAD/CAM platformi prisutnih na tržištu.

Sistem implantata JDEvolution Plus+ je dizajniran da obezbedi:

– Lakoća upotrebe zahvaljujući ekskluzivnom dizajnu učvršćenja i jedinstvenoj protetskoj platformi za sve prečnike implantata

– Fleksibilnost za stomatologa zahvaljujući čitavom nizu protetskih komponenti

– Predvidljiva osteointegracija zahvaljujući visokoj primarnoj stabilnosti čak i u ugroženoj kosti

– Stabilnost mekih tkiva zahvaljujući konceptu Platform Svitching

– Vezu univerzalno priznaju sve glavne biblioteke CAD/CAM platformi