Opis

Olakšajte potpunu operaciju implantacije luka.

Upotreba JDGuide -a pomaže u obezbeđivanju postavljanja implantata sa pravilnim pozicioniranjem, uglovima i izranjanjem. JDGuide pomaže hirurgu pri postavljanju četiri implantata kako bi podržao fiksnu restauraciju odmah učitanog poprečnog luka.

Vodič je postavljen u osteotomiju od 2 mm koja je napravljena u središnjoj poziciji maksile ili mandibule, a titanijumska traka je oblikovana tako da prati luk suprotnog luka.

Vodič takođe pomaže u uvlačenju jezika u mandibularnim slučajevima. Vertikalne linije na Vodiču koriste se kao referenca za postavljanje paralelnih prednjih implantata i za bušenje pod pravilnim uglom za postavljanje zadnjih implantata, koje ne bi trebalo da bude veće od 45 °.

Idući bušilicom od jednog do drugog ugla pravougaonika formiranog sa dve linije, dobija se ugao od približno 30 °.

PDF icon JDGUIDE_BROCHURE.pdf