KERR Sealapex

5.200,00RSD

SKU: 2854385689

Opis

  • Materijal za definitivno punjenje kanala korena
  • na bazi kalcijum hidroksida
  • dvokomponentni
  • Pakovanje: 30g (12g baza + 18g katalizator)

 

Indikacije za upotrebu:

Sealapex je kalcijum hidroksilni polimerni smolati materijal za punjenje kanala korena koji se koristi u kombinaciji sa gutaperkom ili srebrnim endodonskim vrhovima.

Opšti opis:

Kalcijum oksid, trimetilol propan, neopentil glikol, salicat i smole izobutil salicilata su aktivni sastojci.

Upozorenja:

Osnova i katalizator treba da budu neprovidne paste. Ako iscuri bistro ulje, nemojte ga koristiti. Ne koristite ako je istekao rok upotrebe.

Mere opreza:

Pre upotrebe uvek proverite datum isteka roka trajanja materijala.

Neželjene reakcije:

Nijedna nije poznata.

Uputstva za upotrebu

Mešanje:

Tuba: Jednake količine po dužini istisnute paste osnove i katalizatora treba da budu pomešane za 15-20sekundi ili dok se temeljno ne pomešaju. Ne menjajte razmeru za mešanje. Mešanje treba da se obavi kružnim pokretom uz jako pritiskanje lopaticom. Odgovarajuća mešavina treba da bude homogene konzistencije bez mrlja ili linija različite boje.

Špric: Skinute poklopac sa šprica. Uvek promućkajte špric pre prve upotrebe. Stavite vrh za samomešanje na špric. Okrenite vrh za samomešanje za 90 stepeni da bi upao na svoje mesto. Pritisnite polugu i istisnite materijal direktno na staklenu pločicu, pločicu za mešanje ili u kanal.

Primena:

Zidovi kanala moraju biti suvi. Sealapex treba da se unese u kanal bilo lentulo spiralom, endodontskim vrhovima za začepljenje ili papirnim vrhovima. Vrhovi za začepljenje se mogu umotati u pomešan cement i pažljivo postaviti na položaj pomoću stomatološke pincete. Ovaj materijal je kompatibilan sa tehnikom razgrađivanja kiselinom i bilo kojim konačnim restorativnim materijalom ( kompozitnim ili amalgamskim).

 

Vreme stvrdnjavanja:

U oralnoj duplji:

Na 37C (98,6F) i 100% relativne vlažnosti, Sealapex koji je nanet u slojevima debljine od 0,5mm će proći kroz inicijalno stvrdnjavanje 60minuta nakon što se postavi u usnoj duplji, a konačno/potpuno stvrdnjavanje je za 24sata. Vreme stvrdnjavanja je proporcionalno brže za tanje slojeve.

*Napomena: Materijal koji se ostavi usloviam sobne temperature i vlažnosti(23+-2C i 40-60% relativne vlažnosti) možda se neće stvrdnuti. Takođe je moguće da će biti potrebno duže vremena za stvrdnjavanje. Kako bi se materijal stvrdnuo na podlozi za mešanje, postavite vlažnu gazu preko podloge za mešanje.

Čuvanje:

Čuvajte na sobnoj temperaturi.