OCO Calxyl

2.950,00RSD3.070,00RSD

SKU: 2679334790
Očisti

Opis

  • Calxyl je preparat kalcijum hidroksida na vodenoj bazi namenjen privremenom zatvaranju korenskih kanala, kao i direktnom i indirektnom prekrivanju pul- pe (u tretmanu dubokih karijesnih lezija). Zbog visoke pH vrednosti (> 12.6) ima bakteriostatsko dejstvo i sprečava ponovnu infekciju. Stimuliše proizvodnju reparativnog dentina (premošćavanje) i zatvara den- talne tubule čime se postiže desenzibilizacija. Formira barijeru koja štiti dentin od izlaganja kiselinama iz restaurativnih materijala.
  • Indikacije:

• Tretman dentina bez karijesa u blizini pulpe • Lečenje dubokih karijesnih lezija (karijes profunda) ili indirektno zatvaranje pulpe • Direktno prekrivanje pulpe • Pulpotomija • Privremeno zatvaranje korenskih kanala

  • Vrste: crveni i plavi (radiokontrastan). Pakovanja: bočica 20g i špric 3g.
  • Spreman za upotrebu bez mešanja!

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

Bočica crvena, Bočica plava, Špric crveni, Špric plavi