POLIDENT Unitray LC

7.020,00RSD

SKU: 3509907532

Opis

Svetlosno polimerizujući materijal u obliku ploča za izradu individualnih funkcionalnih žlica i registrovanje zagriza, koji se polimerizuje pod uticajem UV i halogenske svetlosti

Karakteristike: Individualnu funkcijsku žlicu polimerizujemo na modelu u aparatu sa UV ili halogenskom svetlošču 6 – 10 min.

Indikacije: individualne funkcionalne žlice, registracija zagriza

Boje: roza