PRIME DENT Bond

2.928,00RSD

SKU: 615532426

Opis

Prime-Dent® jednostepeni bond za lepljenje dentina/cakline koji se očvršćava svetlošću

5. generacija, jednokomponentni, višenamenski adheziv, koji je hidrofilan i pogodan za upotrebu na vlažnom dentinu (tehnika mokrog vezivanja).

Adheziv uključuje aspekte temeljnog premaza i smole za vezivanje u jednoj bočici dizajniranoj za spajanje kompozita i kompomera na dentin i caklinu, kao i na tretirane amalgamske, metalne i keramičke površine.

Nakon jetkanja, penetracija i zasićenje dentina i gleđi se vrši u 2 do 3 sloja.

Pakovanje: 7 ml