Opis

Programi za snimanje:

      1. PANORMASKO (14 sec):

 • Normalno,
 • Segmentno (snimanje dela vilice),
 • Snimanje temporomandibularnog zgloba,
 • Sinusa
 • Bitewing (efektno za okulzalnu površinu zuba),
 • Ortogonalna (efektno za snimanje aproksimalnog dela zuba)
 • Poseban program sa redukovanim zračenjem, za snimanje dece
 • Programi poseduju automatsko smanjenje i uklanjanje artifakta sa slike i automatski fokus prilikom snimanja

     2. Dodaci uz ortopan:

 • Baza( nezavisno postolje, samostojeći stabilan aparat bez potrebe montiranja uređaja na zid) i ima mogućnost snimanja pacijenata u invalidskim kolicima
 • Rayguard U realnom vremenu IoT servis
 • 24/7 monitoring
 • Tehnički pregled u realnom vremenu i preventivna upozorenja
 • Daljinska nadogradnja na najnoviji softver i firmver

      3.DICOM 3.0 software – omogućava štampanje slike na bilo kom medicinskom štampaču

      4. Software koji dolazi uz uređaj:

          SMARTDent (2D S/W)

 • Omogućava funkciju skeniranja i pregleda slike
 • Mogućnost povezivanja sa softverom za čitanje 3d slika
 • Puna podrška za DICOM
 • FMX layout (različite mogućnosti pregleda snimka)
 • Različite dodatne funkcije za dijagnostifikovanje i simulaciju implantata
 • Mogućnost povezivanja na mrežu

      5. Kompjuter – Industrijski licencirani Dell računar

 • Kompjuter sa komponentama (monitor, tastatura, miš)
 • DICOM 3.0 Software za 2D
 • Windows 7 proffesional sa licencom
 • Daljinski upravljač

Tehnička rešenja 2d:

 

 *Aparat ima mogućnost kasnije

nadogradnje na 3D model snimanja

* Napon cevi: 60-90 kVp

*Struja cevi: 4-17 mA

*Tip rada generatora:

pulsni – visokofrekventni

generator jednosmerne struje

*Fokalna tačka 0.5 mm

*Tip detektora: CMOS detektor

*Cephalometric: CdTe 26x24cm.

*Efektivna doza: 4-159 uSv

*Vreme ekspozicije: 14 sec

*Mogućnost prilagođavanja svim tipovim         vilica

*Pozicioniranje pacijenta – stajanje/sedenje