SDI Riva Bond LC

7.800,00RSD

SKU: 2093728706

Opis

ADHEZIV KOJI SE SUPROTSTAVLJA STRESU POLIMERIZACIONE KONTRAKCIJE KOMPOZITA

  • Jedinstvena “Stress Reduction Technology™”.
  • Kompenzuje i absorbuje stres pri kontrakciji kompozita.
  • Bulk Fill ispuni su bezbedni sa Riva Bond LC.
  • Uvećava dugotrajnost kompozitnih ispuna.
  • Bioaktivno ionglassTM punjenje otpušta veoma visoke doze fluorida obezbedjijući remineralizaciju i bakteriostatsku zaštitu od karijesa.
  • Nema osetljivosti zuba.

INDIKACIJE:

Univerzalni adheziv za direktne restauracije.

Vezivanje kompozita za samovezujući / svetlosno-polimerizujući glas jonomer cement kod sendvič tehnike.

Vezivanje slojeva kompozita kod velikih restauracija u cilju smanjenja stresa kod kontrakcije pri polimerizaciji.

Pečaćenje hipersenzitivnih cervikalnih regija.

Adhezivna podloga ispod amalgamskih ispuna.

Pakovanje:  P/T (5g/7.2ml),