SDI Riva Star

10.800,00RSD

Vidi korpu

Opis

SREDSTVO ZA UKLANJANJE ZUBNE OSETLJIVOSTI, ODMAH ELIMINIŠE OSETLJIVOST ZUBA

SREBRO DIAMIN FLUORID + KALIJUM JODID
– Klinički testirano, i dokazano dekadama.
– Estetski ugodno za pacijenta – bez mrlja .
– Trenutno olakšanje dentinske preosetljivosti.
– Neinvazivna tehnika – minimalno invazivni tretmani.
– Uvećana snaga vezivanja za glas jonomere.
– Uklanja biofilm i sprečava formiranje biofilma.
– Patentirana tehnologija.
Indikacije:
Uklanjanje cervikalne hiperosetljivosti.
Sprečavanje daljeg širenja karijesa- dezinfekcija kaviteta.

PATENTIRAN PROCES
Za razliku od drugih srebro fluorid sistema, Riva Star patentiranom procedurom iz dva koraka
minimizira rizik od stvaranja mrlja. Nanošenjem kalijum jodida preko srebro fluorid rastvora
formira se srebro jodid i beli talog postaje providan.
REZULTATI TRAJU PREKO 2 GODINE
Kliničke studije su pokazale da Riva Star deluje odmah posle prve aplikacija, i da efekat traje
preko 2 godine.
UVEĆAVA SNAGU VEZIVANJA GLAS JONOMER CEMENATA
Pretretiranje površine zuba sa Riva Star je odličan način da se uveća snaga vezivanja glas jomera
za dentin.
Posetite www.rivastar.com i saznajte više o protokolima primene.

Pakovanje: Riva Star set bočica ( 1.5ml + 3ml)