SDI Super etch

840,00RSD

SKU: 2510841591

Opis

37% FOSFORNA KISELINA ZA NAGRIZANJE GLEĐI I DENTINA

  • Ne ostavlja rezidue i ne ometa penetraciju i vezivanje adheziva.
  • Tiksotropan gel plave boje – omogućava precizno nanošenje, dok se mućkanjem može smanjiti viskoznost gela.
  • Indikacije: nagrizanje gleđi i dentina i selektivno nagrizanje gledji (u vezi sa svim adhezivima, kompozitima, kompomerima, glas jonomerima, zalivačima, cementima), i za čišćenje keramike.

Pakovanje: brizgalica 2ml