Opis

  • Indikacije: Trajno punjenje kanala korena u kombinaciji gutaperka poenima u slučajevima inflamacije i nekroze pulpe. Trajno punjenje kanala korena u kombinaciji sa gutaperka poenima nakon procedure retretmana. BioRoot RCS pogodan je za upotrebu kod tehnike jednog konusa ili hladne lateralne kondenzacije.