ULTRADENT PQ1

13.410,00RSD

SKU: 2512898159

Opis

Jednokomponentni adheziv za univerzalnu primjenu. Pouzdano veže za dentin, gleđ, metalne odlivke, keramiku, amalgam i kompozit. Primena direktno iz šprica je praktična i sigurna. Uvijek svež adheziv sve do zadnje kapi.