VOCO Fissurit F

2.940,00RSD

SKU: 669433598

Opis

Svetlosno polimerizujući zalivač fisura , bele boje radi lakše kontrole aplikacije .
Karakteriše ga :
– odlična fluidnost i nizak viskozitet
– visoka stabilnost i dobra adhezija za gleđ
– savršena marginalna adaptacija
– kontinuirano oslobađanje fluorida
– brza i direktna primena baz kapljanja pomoću NDT- šprica .
Pakovanje : špric 2g .