Opis

Digitalni skidač kamenca sa dodatnom endo funkcijom. Uz aparat se dobija 6 nastavaka ED1, GD1, GD2, GD3, GD4, PD1. Automatsko praćenje frekvencije omogućava neprekidan rad uređaja i stabilnije performanse. Nasadnik uređaja je moguće skinuti i sterilisati u autoklavu na 135 C i pod pritiskom od 0.22MPa. Kontrola na aparatu je digitalna, što ga čini lakim za upotrebu i skidanje kamenca efikasnijim i bržim. Na vrhu nasadnika se nalazi LED lampica koja svetli tokom rada i još 10 sekundi po prestanku.