CERKAMED Inox

708,00RSD

SKU: 3733941849

Opis

Gel koji promoviše potpunu polimerizaciju dentalnih kompozita.

INOX štiti površinu kompozita blokirajući pristup kiseoniku tokom procesa polimerizacije. Na ovaj način se na površini kompozita ne formira inhibicijski sloj, tako da se proces polimerizacije ne inhibira i može pravilno da se odvija.

INOX Gel je namenjen za upotrebu tokom:
– proces polimerizacije svetlosno očvršćenih kompozita;
– protetski tretmani koji se izvode upotrebom zubnog cementa (tj. postavljanje faseta, inleja, onleja), u cilju promovisanja potpune polimerizacije kompozita.

INOX se može koristiti i kao probavni gel za cementiranje protetskih radova.