HARVARD MTA OptiCaps

3.050,00RSD

SKU: 3736855740

Opis

Endodontski bioaktivni cement za reparaciju u kapsulama na osnovu Mineral – Trioksid – Agregata

OptiCaps kapsula sadrži 0,3g MTA cementa

Prednosti:

 • Optimalna konzistencija
 • Kontrolisan odnos mešanja
 • Lak i zgodan za upotrebu

Harvarda MTA:

 • Visoko biokompatibilni i bioaktivni materijal
 • Formira tercijalni dentin nad pulpom
 • Formira zaštitni sloj koji sprečava prodiranje bakterija
 • Odlična veza sa dentinom
 • Radioopacitet sličan Gutaperka poenima
 • Prekrivanje vitalne pulpe

Zaštita pulpe:

 • direktno prekrivanje pulpe
 • indirektno prekrivanje pulpe
 • Zaptivanje preforacije kanala korena
 • Ojačanje zidova kanala
 • Zaptivanje kanala korena da bi se izbeglo prodiranje bakterija
 • Reponiranje korena kanala

Apeksifikacija

 • Zaptivanje apeksa u jednom koraku
 • Zaptivanje kanala korena da bi se izbeglo prodiranje bakterija
 • Optimalna konzistencija za savršeno punjenje
 • Praktična primena sa gutaperkama i drugim materijalima za punjenje korena kanala

Retrogradno punjenje kanala korena

 • Zaptivanje kanala korena da bi se izbeglo prodiranje bakterija
 • Aplikacija je jednostavna bez obzira na vlažnost kanala
 • Kanal korena je spreman za sledeć i korak posle samo 5min

Pakovanje: MTA OptiCaps 1caps.x 0.3g