ITENA DentoTemp (bez eugenola) automix

2.880,00RSD

5 ml

Vidi korpu

Opis

Bez eugenola
Velika snaga vezivanja, ali se lako uklanja
Ostaje savršeno zdrava gingiva nakon uklanjanja
privremenih kruna
Vezuje se za unutrašnjost privremene krune tako da
pri uklanjanju privremene krune uklanja se i privremeni
cement.
Na prirodnim zubima ne ostaju ostaci cementa,
pripremljeni zubi ostaju savršeno čisti .