IVOCLAR VIVADENT IPS Classic Opaquer

3.336,00RSD

3 g

SKU: 543221718

Opis

Zbog svog izbalansiranog rasporeda čestica, metalo keramika ima izuzetna svojstva modeliranja i visoku stabilnost i nakon više ciklusa pečenja. Klasični keramički materijal je i dalje dostupan po oba ključa boja: i po Chromascop i po A-D bojama

220, 230, 310, 320