META BIOMED MD ChelCream

3.300,00RSD

SKU: 1530323742

Opis

  • 19% EDTA Krema za čišćenje kanala korena i uklanjanje razmaznog sloja
  • Indikacije: Priprema kanala korena instrumentima, prisustvo kalcifikacija u kanalu, preuski kanali posteriornih zuba i uklanjanje razmaznog sloja

  • Pakovanje: 2 x špric od 7g

  • Uputstvo za upotrebu MD-ChelCream SR