META BIOMED Metapaste

3.300,00RSD

SKU: 2734177089

Opis

  • Kalcijum hidroksid sa barijum sulfatom za privremeno punjenje kanala korena
  • Kod prisutnih eksudata iz kanala
  • Za apeksifikaciju kanala
  • Za privremeno zatvaranje kanala
  • Kod internih i eksternih resorpcija
  • Pakovanje: 2,2g
  • Uputstvo za upotrebu Metapaste SR
  • Video aplikacija Metapaste