Opis

38% vodonik peroksid pogodan za medicinsko izbeljivanje jako izmenjenih zuba. Promena boje gleđi i dentina može biti uzrokovana bolešću, povredom, medicinskim tretmanom ili prekomernim prodiranjem boje. Ovi slučajevi zahtevaju posebne medicinske procedure za vraćanje zdravog izgleda zuba. Zahvaljujući dvostrukom špricu za mešanje, ručno mešanje više nije potrebno, a preostali materijal u špricu se može koristiti za druge pacijente. Svetlosno polimerizirajući zaštitnik gingive osigurava pouzdanu zaštitu desni, gel za izbjeljivanje crvene boje daje dobar kontrast. Od datuma proizvodnje može se čuvati u frižideru 18 meseci. Koristiti samo kada je to medicinski indicirano u stomatološkoj ordinaciji za pacijente starije od 18 godina.

Pakovanje: Dvostruki špric za mešanje od 2,5 ml, 2 kanile za mešanje, zaštitnik gingive od 1,5 g sa 2 kanile za nanošenje