ROOT RADAR Easydo Activator Perfect

28.200,00RSD

SKU: 1010980291

Opis

EASY DO Endodontic Sonic Activation sistem za poboljšanu dezinfekciju sistema korijenskih kanala. Sistem EASY DO ACTIVATOR koristi tehnologiju zvučne energije za tretman korijenskih kanala. Endodoncija zasnovana na dokazima pokazala je da kavitacija i akustično strujanje mogu poboljšati debridman i narušavanje razmaznog sloja i biofilma. Aktivator pomaže dezinfekcijskoj tečnosti da struji u pulpnu komoru, korijenski kanal, bočne kanale, peraje i grane. EASY DO zvučni aktivator se također može koristiti za uklanjanje ostataka paste i ostataka tokom nehirurškog ponovnog tretmana. Ovo je vrijedan i efikasan dodatak za dezinfekciju sistema korijenskih kanala.