SEPTODONT Biodentine

1.820,00RSD27.000,00RSD

SKU: 939405944
Očisti

Opis

Bioaktivna i biokompatibilna zamena za dentin.

Indikacije

Krunične indikacije: privremeni ispun u gleđi zuba, trajni ispun u dentinu, duboke ili velike karijesne lezije, duboke cervikalne ili radikularne lezije, direktno i indirektno prekrivanje pulpe, pulpotomija.
Korenske indikacije: ispunjavanje lezija u korenu i furkacijama, ispunjavanje internih ili eksternih resorpcija, apekifikacija, retrogradno hirurško punjenje.

Karakteristike i prednosti:

  • Veliki broj kliničkih ispitivanja.
  • Stvrdnjavanje za 10 – 12 minuta.
  • Raznovrsna upotreba: endodontske i restorativne procedure.
  • Prirodno mikro mehaničko vezivanje za odlične osobine zaptivanja bez prethodne pripreme zubne supstance.
  • Slične mehanička svojstva i mehaničko ponašanje kao dentina .
  • Visok radiopacitet za lako kratkoročno i dugoročno praćenje ispuna.

Pakovanje sadrži:

15 kapsula praha + 15 doza tečnosti

Dodatne informacije

Dostupno u varijantama

1 kapsula, 15 kapsula