ULTRADENT EndoREZ

13.650,00RSD

5ml

SKU: 1964963658

Opis

EndoREZ je hidrofilni kompozitni materijal za punjenje korenskih kanala na bazi UDMA (uretan-dimetakrilat) . Jedinstveni sastav omogućuje prijanjanje bez upotrebe komplikovanih adheziva u kanalu.