VDW Raypex 6

136.680,00RSD

SKU: 2801097922

Opis

Raypex 6 kombinuje precizne rezultate merenja, čak i u vlažnom okruženju, sa još jednostavnijim radom. Sa Apex Zoom-om, deo između apikalne konstrikcije i apikalnog foramena je uvećan i podeljen na boje semafora radi bolje diferencijacije. Jedinstveni 3D ekran u boji osetljiv na dodir obezbeđuje lak rad. Postoje 2 boje i tona koje možete izabrati za individualni dizajn ekrana. Ugrađeni režim provere obezbeđuje brzu proveru funkcije i uređaja i kabla. Zahvaljujući preklopivom displeju, Raypex 6 može da se odloži radi uštede prostora. Težina: 350 g, dimenzije: Š x D x V: 101 x 110 x 27 mm (rasklopljeno 97 mm).  Garancija: 1 godina

Apeks lokator visoke tehnologije za precizno određivanje dužine

 

  • Postavlja nove standarde u pogledu jednostavnosti rukovanja i dizajna.
  • Jedinstveni ekran osetljiv na dodir u boji radi jednostavnog rukovanja.
  • DEMO režim radi jednostavne demonstracije pacijentu.
  • Ugrađen CHECK-mode za bržu kontrolu funkcije uređaja i kablova.

 

Prikaz na ekranu

Sve dok se iglice nalaze u koronalnom i srednjem području korenskog kanala, njihova se pozicija prikazuje samo u potpunoj slici zuba. Kada se igle približavaju apikalnom delu, pozicija igle se uvećano prikazuje u APEX ZOOM-u

 

APEX ZOOM

Plave šipke su predstavljene u APEX ZOOM-u u tzv. zonu približavanja, tj. igla se približava položaju radne dužine.

Zelene i žute prečke odgovaraju delu kanala od apikalne konstrikcije do apikalnog foramena, tj. to je područje relevantno za određivanje radne dužine.

Crvena prečka – vrh iglice je dostigao apikalni foramen.

Crvena tačka – upozorenje da je apikalni foramen već prekoračen.

 

 

Određivanje dužine

Radna dužina bi se, po pravilu, trebala odrediti na trećoj zelenoj traci. Kako se radna dužina treba odrediti uvek zavisno od konkretne patološke situacije (vitalno ili avitalno) i prema ličnim odlukama, tako radna dužina može da varira između prve zelene i poslednje žute prečke.

 

Precizno određivanje dužine

Moderna multifrekventna tehnologija apeks lokatora.

Automatska kalibracija.

Odvojeni Apex Zoom, tipičan za RAYPEX®: prikazuje deo između apikalne konstrikcije i foramena apikale u povećanom obliku.

Vizualizacija dela apikalne konstrikcije.

 

Individualizacija prema sopstvenim zahtevima

Izbor između dva tona i dve pozadinske boje ekrana.

Jednostavno nameštanje opcione Dr’s Choice apikalne linije.