GC Metal Primer II

20.400,00RSD

SKU: 416585749

Opis

Adheziv za spajanje dentalnih akrilata i kompozita s metalom. Sigurna i trajna veza između kompozita i različitih legura bez rubne pukotine. Jednostavno nanošenje četkicom. Lako i brzo rukovanje. Sigurno spajanje kompozita.

DETALJNO UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

http://www.gceurope.com/products/detail.php?id=69